POLAND - Projektant Kotła/CFB Boiler Designer

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o. o. is currently looking for the following positions located in our Sosnowiec office:

Projektant Kotła/CFB Boiler Designer

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Tworzenie dokumentacji części ciśnieniowej kotła, dokumentacji projektowej kotła lub/i tworzenie dokumentacji części paleniskowej lub urządzeń pomocniczych kotła

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o specjalności: technik mechanik/energetyk
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentacji części ciśnieniowej kotła, dokumentacji projektowej kotła lub/i tworzeniu dokumentacji części paleniskowej lub urządzeń pomocniczych kotła
 • Znajomość pakietu MS Office, umiejętność pracy w środowisku AutoCad
 • Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego,
 • Doświadczenie w pracy z warsztatem,
 • Praktyczna znajomość norm i przepisów branżowych.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika
 • Pracę w dynamicznych i wielozadaniowych zespołach

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Projektant Kotła/CFB Boiler Designer na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) na ogólny adres rekrutacyjny: sfw.rekrutacje@shi-g.com

 

TOP