POLAND - KSIĘGOWA ZE SZWEDZKIM/ACCOUNTANT WITH SWEDISH

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o. o. is currently looking for the following positions located in our Sosnowiec office:

KSIĘGOWA ZE SZWEDZKIM/ACCOUNTANT WITH SWEDISH

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Obsługę procesów księgowych w obszarze zobowiązań w ramach zdefiniowanych procedur
 • Weryfikację faktur pod kątem zgodności z kontraktem oraz wymagań księgowych i podatkowych
 • Weryfikację faktur z zamówieniem oraz zgodnie z procedurami, wprowadzanie do systemu
 • Stałą współpracę z innymi działami w ramach Grupy
 • Stałą współpracę z dostawcami, prowadzenie rozliczeń, uzgadnianie sald zobowiązań
 • Sporządzanie raportów/zestawień
 • Udział w procesach zamknięcia miesiąca/roku, innych czynnościach z ramach obsługiwanego procesu
 • Dbałość o najwyższą jakość pracy

Oczekujemy:

 • Dobrej znajomości języka angielskiego oraz znajomości języka szwedzkiego
 • Wykształcenia wyższego (min. licencjat) - preferowane z zakresu rachunkowości / finansów, ekonomii lub pokrewnego
 • Doświadczenie w księgowości będzie mile widziane
 • W przypadku kandydatów bez doświadczenia-chęć rozwoju w dziale księgowym
 • Znajomości obsługi programów MS Office
 • Zdolności analitycznych i organizacyjnych
 • Otwartości na pracę w międzynarodowym środowisku, systematyczności
  i dokładności
 • Doświadczenie w międzynarodowych zespołach/centrach usług wspólnych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Udział w międzynarodowych projektach,
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa ze Szwedzkim na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) na ogólny adres rekrutacyjny: sfw.rekrutacje@shi-g.com

 

TOP