POLAND - MŁODSZY PROJEKTANT (BRANŻA ELEKTRYCZNA)/JUNIOR ENGINEER (ELECTRICAL BRANCH)

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o. o. is currently looking for the following positions located in our Sosnowiec office:

Młodszy Projektant (Branża Elektryczna)/
Junior Engineer (Electrical Branch)

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Opracowywanie oraz sprawdzanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie dokumentacji techniczno-handlowej do zakupu urządzeń i usług w branży elektrycznej i teletechnicznej
 • Nadzór na placu budowy nad realizacją projektów w zakresie koordynacji z dokumentacją techniczną

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne elektryczne
 • Min. 3 lata doświadczenia w zawodzie projektanta w branży elektrycznej
 • Znajomość kosztorysowania prac budowlano-montażowych instalacji elektrycznych
 • Praktyczna znajomość obowiązującego prawa budowlanego
 • Dobra znajomość programów AutoCAD i MS Office
 • Prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w międzynarodowych projektach
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa ze Szwedzkim na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) na ogólny adres rekrutacyjny: sfw.rekrutacje@shi-g.com

TOP