Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. is currently looking for the following positions located in our Sosnowiec office:

SPECJALISTA DS. SERWISU / SERVICE ENGINEER

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Przygotowanie zakresu prac remontowych i realizację prowadzonych prac (nadzór techniczny i BHP)
 • Koordynację podwykonawców prowadzących prace serwisowe i remontowe
 • Współpracę ze stałymi partnerami w celu zapewnienia serwisu instalacji przez nich dostarczonych
 • Dbałość o jakość kontaktów z Klientem, definiowanie jego potrzeb, prawidłową obsługę specjalistyczną w zakresie technicznym
 • Uzyskiwanie informacji o potrzebach, planach remontowych i zakresie planowanych prac remontowych przez Klienta w celu podniesienia potencjału i możliwości sprzedaży
 • Realizacja kontraktów serwisowych zgodnie z warunkami umowy
 • Zarządzanie budżetem projektu serwisowego
 • Organizację i prowadzenie odbiorów prac (próby i rozruchy)
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji jakościowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Spawalnictwo)
 • Min. 3 lat doświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym z uwzględnieniem terminologii technicznej
 • Znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość MS Office
 • Gotowość do delegacji w Polsce i za granicą
 • Umiejętność pracy w zespole (w tym kierowania zespołem)
 • Umiejętność pracy w warunkach stresu i ograniczeń czasowych
 • Wysoka kultura osobista
 • Dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy

Prosimy o zamieszczenie w cv dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. SERWISU na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) na ogólny adres rekrutacyjny: SHIFW.rekrutacje@shi-g.com

TOP