SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o.  is currently looking for the following position located in our Sosnowiec office:

MISTRZ PRODUKCJI / FOREMAN 

Miejsce pracy: Sosnowiec

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Dowodzenie podległym zespołem pracowników w oparciu o BHP i zgodnie z wytycznymi kierownictwa firmy
 • Realizację zleceń w oparciu o harmonogramy kontraktowe
 • Współpracę z innymi wydziałami produkcyjnymi
 • Utylizację maszyn kluczowych
 • Dbałość o sprzęt i powierzone mienie

Wykształcenie/ kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn/Spawalnictwo/Energetyka
 • Znajomość norm ciśnieniowych związanych z wytwarzaniem części ciśnieniowych kotłów będzie dodatkowym atutem
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zespole produkcyjnym
 • Proaktywna postawa w celu znalezienia realnego rozwiązania, umiejętność dzielenia się wiedzą z resztą zespołu
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania zadań
 • Znajomość podstawowa oprogramowania AutoCad będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do pracy na zmiany
 • Gotowość do pracy na projektach realizowanych poza fabryką
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę na umowę o pracę w pełnym wymiarze
 • Możliwość rozwoju zawodowego, udział w międzynarodowych projektach

Prosimy o zamieszczenie w cv dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Staszica 31, 41-200 Sosnowiec.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez . w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko MISTRZ PRODUKCJI na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) na ogólny adres rekrutacyjny: SHIFW.rekrutacje@shi-g.com

TOP